วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศิษย์เก่าเยี่ยมเยียน


แสดงมุทิตาจิตคุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
ชมกิจกรรมนักเรียนที่ได้รางวัล


รับประทานกาแฟตอนเช้าร่วมกับคุณครู